Termeni si Condiții

Prezentul Regulament prevede „Termenii și Condițiile” aplicabile contractului perfectat între dumneavoastră și SC Future Trip NFT SRL („Emitent”, „noi”, „noi” și „nostru”) ca urmare a achiziționării unui NFT Future Trip și se aplică utilizării de către dumneavoastră a oricăror produse sau servicii ale Emitentului și altor caracteristici, tehnologii și funcționalități oferite de Emitent prin intermediul unui site web, aplicație sau prin alte mijloace („Serviciile Emitentului”), în legătură cu achiziționarea NFT și/sau utilizarea serviciilor la care cumpărătorul NFT are acces ca efect al deținerii acestui NFT.

Produsele și serviciile Emitentului vă sunt furnizate sub rezerva acestor Termeni și Condiții, care sunt considerate parte integrantă din contractul încheiat și sunt considerate acceptate integral și întocmai de către Cumpărător. Prin folosirea Site-ului sunteți de acord cu Termenii și Condițiile prezente. În cazul în care nu sunteți de acord cu acestea, încetați folosirea Site-ului imediat.

Ne rezervăm dreptul de a modifica, schimba sau actualiza prezenții Termeni și Condiții oricând, fără notificare prealabilă, orice modificări fiind valabile și obligatorii de la data publicării lor, fără ca prin aceasta să poată fi invocată modificarea unilaterală și nepermisă a contractului de către una din părți. Vă recomandăm să verificați în mod regulat prezentul document pentru a lua la cunoștință de eventualele schimbări. Modificările vor avea efect imediat dupa publicarea acestora pe Site, fără notificare prealabilă. Folosirea în continuare a NFT Future Trip si/sau folosirea Site-ului în vederea vizualizării și/sau utilizării beneficiilor rezultând din deținerea NFT după postarea modificărilor confirmă luarea la cunoștință și acceptarea oricăror modificări operate prezenților Termeni și Condiții.

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau întrerupe orice parte a Site-ului, cu sau fără un anunț prealabil, inclusiv dar fara a se limita la intervalul necesar remedierii anumitor nefunctionalitati. Nu vom fi responsabili dacă dorim să exercităm acest drept, cu privire la nicio consecință directă sau indirectă, incluzând dar fără a se limita la orice întrerupere sau întârziere având legătură cu achiziționarea NFT și/sau utilizarea beneficiilor rezultând din deținerea NFT și/sau vânzarea ulterioară a NFT. Prin acordul cu prezenții Termeni și Condiții luați la cunoștință și acceptați că nu garantăm accesul continuu, securizat și neîntrerupt la Site-ul nostru sau că operarea Site-ului va fi neîntreruptă sau lipsită de erori. Luați la cunosțință că folosirea Site-ului poate fi afectată negativ de numeroși factori sau circumstanțe care pot fi, total sau parțial, în afara controlului nostru, astfel ca orice intarziere sau intrerupere, incluzând dar fără a se limita la orice întrerupere sau întârziere având legătură cu achiziționarea NFT și/sau utilizarea beneficiilor rezultând din deținerea NFT și/sau vânzarea ulterioară a NFT, nu ne poate fi imputată.

Orice informații anterioare și/sau contradictorii prevederilor prezentului Regulament prezentate publicului cu privire la vânzarea pe Platformă a NFT-urilor de Future Trip nu sunt opozabile Emitentului. Prezențul Regulament guvernează vânzarea/prezentarea precum și orice alte procese expres stipulate în conținutul prezentei, începând cu data publicării acestuia pe Platformă sau cu data acceptării Regulamentului.

1. Definiții și interpretări

1.1. Definiții

,,Blockchain” – registru contabil informatic care asigura stocarea de criptomonede, tranzacțiile între / cu criptomonede, precum și alte date referitoare la tranzacțiile între criptomonede; ,,Comanda” – operațiunea pe care Cumpărătorul o are la dispoziție și prin intermediul căreia acesta își exprimă intenția de a obține Produsele prezentate pe Platformă și de a achita prețul aferent Produsului.

,,Cumpărător” sau ”Cumpărător inițial” – orice Vizitator care plasează o comandă pe Platformă, pentru a achiziționa Produsele în schimbul plății corespunzătoare Produsului și afișat în dreptul acestuia pe Platformă. Prin comandarea/achiziționarea Produselor, Cumpărătorul declară și garantează că are cel puțin 18 ani. Achiziționarea pe Platformă de către persoane sub vârsta de 18 ani este strict interzisă. Este interzisă, de asemenea, și donarea, vânzarea sau cedarea sub orice formă a NFT-urilor Future Trip persoanelor sub vârsta de 18 de ani în afara Platformei.

”Cumpărător subsecvent” sau ,,Beneficiar” – subdobânditorul Cumpărătorului din vânzarea inițială (de la Emitent la Cumpărător). Cumpărătorul unui NFT Future Trip care achiziționează un NFT de la Cumpărător va fi ținut de acești Termeni și Condiții, întocmai precum Cumpărătorul inițial.

,,Drepturi de royalty” – drept de redevență asupra creației, respectiv asupra NFT-urilor, reprezentand contravaloarea procentului de 10% datorata de catre fiecare detinator NFT pentru orice vanzare subsecventă celei inițiale;

,,Emitentul” – este societate comercială cu răspundere limitată numită SC Future Trip NFT SRL, cu sediul în Timisoara, Str. Martir vasile balmuș nr. 27, scara a, eta1, ap 4, jud. Timis, nr. înregistrare la ONRC J35/2371/2022 având CUI 46201290.

,,Minting” – procesul de preluare a unui activ digital și de conversie a fișierului digital într-un activ digital stocat pe blockchain, devenind astfel un bun care poate fi cumpărat și vândut;

,,NFT” sau ,,Non Fungible Token” ( în continuare ,, NFT Future Trip”) – este un jeton nefungibil care reprezintă o unitate de date unică dintr-un registru contabil informatic. Jetonului, în înțelesul Termenilor și Condițiilor, îi este asociată o fotografie asupra careia Emitentul detine drepturile de proprietate intelectuala și monitorizat în permanență pe un registru Blockchain (Elrond) pe care va fi încărcat acest NFT anterior primei vanzări, realizate de către Emitent. Re-vânzarea NFT, dupa expirarea perioadei de embargo, va fi posibilă exclusiv prin intermediul aceluiași Blockcain, fără ca prin aceasta să se poată interpreta că deținătorilor NFT (inclusiv dar fără a se limita la Cumpărătorul inițial) le este limitat dreptul de dispoziție ca urmare a voinței unilaterale a vânzătorului, dat fiind faptul că această modalitate de utilizare și/sau tranzacționare a Produsului este intrinsecă acestuia. Folosirea în prezentul regulament a termenilor Produs / Produse va fi înțeleasă ca referindu-se la NFT Future Trip.

,,Partener” – persoana fizică/juridică care facilitează furnizarea Produselor și/sau prestează Servicii pentru Emitent, incluzând terții care furnizează servicii având legătură cu beneficiile de care pot uza deținătorii NFT;

,,Platforma” – se referă la site-ul www.futuretrip.io, aparținând Emitentului, prin intermediul căruia va fi acordat accesul la blockchain în vederea vânzării de către Emitent a NFT-urilor Future Trip și vor fi disponibile beneficiile de care pot uza deținătorii NFT-urilor;

,,Smart Contract” – contractul inteligent încheiat la distanță între Emitent și Cumpărător, prin care Emitentul transferă în favoarea Cumpărătorului, iar Cumpărătorul își exprimă acordul cu privire la livrarea/vânzarea NFT-ului. Acest tip de contract se execută de la sine, in momentul achiziționării NFT prin intermediul Blockchain, și verifică automat dacă condițiile vânzării sunt satisfăcute, fără intervenția unui terț. Smart Contractul își are fundamentul și utilitatea în blockchain;

,,Vizitator” – poate fi orice persoană care accesează/vizitează/utilizează Platforma, putând plasa comenzi sau comunica cu noi prin intermediul e-mail-ului și/sau numărului de telefon afișat pe Platformă;

1.2. Interpretare

În interpretarea Termenilor și Condițiilor cuvintele la plural includ și singularul precum și invers; un gen îl include și pe celălalt; referirile la o persoană includ și referirile la succesorii acesteia ori dobânditorii legali ai acesteia cu titlu particular, cu excepția cazului în care prin prezenții Termeni și Condiții este reglementată în mod distinct situația dobânditorilor inițiali, față de cei subsecvenți.

2. Produse – NFT Future Trip

Colecția Future Trip prinde o gamă limitată de 1000 NFT Future Trip unice, a caror detinere va conferi deținătorului (respectiv fie Cumpărătorului inițial fie unui Cumpărător subsecvent, o serie de beneficii.

Dintre cele 1200 NFT Future Trip, pentru fiecare eveniment organizat emise, vor fi înaintate spre vânzare prin modalitățile prevăzute de prezentul Regulament și publicului larg 1000 NFT Future Trip Restul de 200 NFT Future Trip vor fi reținute de Emitent și vor fi oferite cu titlu gratuit angajaților, colaboratorilor și partenerilor Emitentului, acestea având ulterior aceleași reguli de utilizare și revânzare.Fiecare NFT Future Trip va fi numerotat, diferențiindu-se totodată prin imaginea unică asociată fiecărui Produs.

Dintre cele 1000 NFT-uri Future Trip oferite spre vânzare, un număr de 20 NFT-uri, denumite Vip super rare, un număr de 100 NFT-uri, denumite Vip rare, un număr de 680 NFT-uri, denumite Dancefloor, un număr de 100 NFT-uri, denumite Dancer, un număr de 100 NFT-uri, denumite Day 1, un număr de 100 NFT-uri, denumite Day 2, si se vor diferenția prin design-ul grafic, având caracteristici specifice particulare în raport cu celelalte NFT-uri din colecție.

2.1.1. Cum pot achiziționa Non Fungible Tokens?

NFT-urile pot fi achiziționate prin una din modalitățile derogatorii descrise în Cap. 4 din prezentul Regulament, sau, pentru publicul larg, începând cu 08 iunie 2022, ora 10:00, în condițiile stabilite de către Emitent prin Prezentul Regulament, considerat parte integrantă din contractul încheiat cu Cumpărătorul..

Pentru achiziționarea unui NFT Future Trip este necesară înregistrarea/crearea unui cont de utilizator pe Platformă, însă nu este necesară conectarea portofelului virtual Maiar DEFI Wallet/Maiar APP (ambele denumite în continuare „Maiar”) în eventualitatea în care plata se efectuează prin monede virtuale, iar în situația achiziționării NFT-urilor cu RON și/sau valută, este necesară inserarea datelor bancare în extensia site-ului procesatorului de plăți Netopia  sau euplatesc.(ex: nume, prenume, număr card, CVV, data expirării cardului). În această din urmă situație, Cumpărătorul va comunica Emitentului datele necesare referitor la portofelul virtual în care va fi transferat NFT-ul achiziționat, asumându-și că acesta îi aparține și poate fi accesat. Alegerea modalității de plată aparține Cumpărătorului.

Achiziționarea unui NFT Future Trip presupune încheierea unui Smart Contract, prin simpla manifestare de voință, în sensul lansării comenzii ,,Cumpără/Buy” de pe Platforma Emitentului.

Vânzarea, respectiv cumpărarea unui NFT constituie un contract cu caracter aleatoriu, dat fiind faptul că:

(i) fiecare Cumpărător inițial are șansa de a achiziționa un NFT Future Trip, incluzând beneficiile suplimentare precizate anterior, fără ca prin aceasta să datoreze un preț suplimentar față de contravaloarea NFT Future Trip.

(ii) prețul de vânzare este exprimat în euro, conform art. 2.1.2, valoarea NFT-urilor achiziționate poate varia, aceste împrejurări fiind considerate cunoscute și asumate de către Cumpărători.

Tranzacția de achiziționare a NFT-urilor este procesată cu ajutorul portofelelor virtuale Maiar sau a procesatorului de plăți Netopia. Emitentul nu este responsabil pentru securitatea tranzacțiilor care au loc pe blockchain-ul Elrond prin oricare dintre cele două modalități. Răspunderea privind securitatea tranzacțiilor revine în exclusivitate operatorilor tranzacției.

2.1.2. Cât costă un NFT?

Prețul aplicabil pentru vânzarea inițială al unui NFT este cel afișat pe platformă la data vânzării / cumpărării de către Cumpărătorul inițial și este exprimat în EURO. Tranzactiile de achiziționare pe blockchain a NFT-urilor Future Trip pot avea loc prin diferite monede de tranzacționare în funcție de opțiunea Cumpărătorului, respectiv prin monede virtuale (ex. EGLD, Bitcoin, Ethereum) sau monedă RON/valută.

NFT-urile Future Trip vor fi vândute de Emitent la prețul aplicabil în funcție de momentul / etapa în care este achiziționat NFT-ul, exprimat în EURO.

Prețul de vânzare stabilit de către Emitent diferă în funcție de momentul la care are loc vânzarea, respectiv:

– VIP SUPER RARE – 159 EURO, începând din 08.06.2022, ora 10:00 și finalizându-se în 24.06.2022, ora 14:00;

 – VIP RARE – 75 EURO, începând din 08.06.2022, ora 10:00 și finalizându-se în 24.06.2022, ora 14:00;

– DANCEFLORR – 44 EURO, începând din 08.06.2022, ora 10:00 și finalizându-se în 24.06.2022, ora 14:00;

– DANCER – 36 EURO, începând din 08.06.2022, ora 10:00 și finalizându-se în 24.06.2022, ora 14:00;

– DAY 1 – 39 EURO, începând din 08.06.2022, ora 10:00 și finalizându-se în 24.06.2022, ora 14:00;

– DAY 2 – 39 EURO, începând din 08.06.2022, ora 10:00 și finalizându-se în 24.06.2022, ora 14:00;

La prețul de vânzare perceput de către Emitent se adaugă orice și toate costurile aferente cumpărării, care vor fi suportate integral de către Cumpărător, inclusiv dar fără a se limita la comisioanele stabilite de către procesatorul de plăți.

2.1.3. Revânzarea NFT. Embargo. Livrare

De la data cumpărării initiale până la data de 08.06.2022, NFT-urile pot fi revândute pe blockchain-ul Elrond, Cumpărătorul asumându-și acest aspect la momentul achiziționării NFT-ului. De asemenea, NFT-urile Futute Trip nu vor putea fi revândute pe Platformă.

La momentul vânzării, Cumpărătorul plătește prețul, iar Emitentul transferă dreptul de proprietate asupra NFT-ului Future Trip Cumpărătorului si transfera NFT-ul in portfofelul Mair detinut de cumparator.

Cu toate acestea, Cumpărătorul declară în mod expres că înțelege și acceptă ca NFT-ul Future Trip achiziționat să rămână în detentia Emitentului până la expirarea perioadei de embargo, și anume în portofelul virtual al Emitentului, urmând ca doar ulterior expirării perioadei mai sus amintite NFT-ul Future Trip să fie transferat în portofelul virtual al Cumpărătorului.

Detinerea NFT-ului de către Emitent pe perioada Embargoului este justificată pentru a asigura respectarea acestei interdicții de revânzare, pe care Cumpărătorul o înțelege și acceptă, și nu afectează în nici un fel transferul dreptului de proprietate în favoarea Cumpărătorului inițial, la momentul plății prețului, cu toate consecințele juridice aferente.

Toate cele 1200 NFT uri Future Trip (inclusiv cele reținute de Emitent) vor fi restricționate la vânzare, cedare, transfer până la data de 09.06.2022, inclusiv, indiferent de data la care au fost dobândite de către Cumpărătorul inițial.

Beneficiile accesorii NFT Future Trip, descrise la art. 3, vor putea fi utilizate exclusiv după expirarea perioadei de Embargo.

2.1.4. Minting

Cumpărătorul cunoaște și acceptă faptul că, prin achiziționarea NFT-urilor Future Trip, acesta nu participa la operațiunea de minting, acestea fiind pre-mintuite de catre Emitent.

Taxa de mintare este percepută de către blockchain-ul Elrond și este inclusă în prețul afișat pe Platformă. 

2.1.5. Redevență (Royalties)

Emitentul își rezervă dreptul de a beneficia, în mod automat, de o redevență de 10% (Royalties) calculată din prețul vânzării, aceasta fiind datorată pentru fiecare vânzare a NFT-urilor Future Trip  efectuată de către Cumpărător și/sau Beneficiar.

Redevența reprezintă comisionul aplicat fiecărei vânzări ulterioare a NFT-urilor, indiferent de prețul acestuia, fiind datorată de orice Cumpărător al NFT pentru orice transfer al acestuia și transferată în mod automat în portofelul virtual al Emitentului la momentul vânzării. Procentul stabilit se calculează asupra valorii fiecărei vânzări ulterioare, independent de valoarea vânzării inițiale de la Emitent la Cumpărător.

Cumpărătorul și Beneficiarul acceptă în mod expres prevederile art. 2.1.5., asumându-și în mod automat la data achiziționării NFT, obligația de plată a comisionului, cuantumul acestuia și scadența, respectiv modalitatea de reținere a acestuia la momentul revânzării,

3. Beneficii accesorii NFT Shine

NFT-urile Future Trip sunt strâns legate de beneficiile acordate, aceste beneficii fiind asociate deținerii NFT în portofelul virtual al Cumpărătorului inițial sau, după caz, al celor subsecvenți. Mai concret, Cumpărătorul care a achiziționat un NFT Future Trip de la Emitent și îl înstrăinează după cele trei luni de embargo, înstrăinează și dreptul de a uza de beneficii, fără să le mai poată accesa ulterior, urmând ca noul Beneficiar să aibă acces la acestea dovedind că este deținătorul NFT Future Trip.

Beneficiile sunt considerate atașate / accesorii NFT-urilor, le urmăresc pe acestea în portofelul virtual al oricărui Cumpărător s-ar afla și sunt oferite în exclusivitate deținătorului unui NFT Future Trip

După achiziționarea unui NFT din colecția NFT Future Trip și ulterior ridicării embargo-ului, Cumpărătorul, pentru a utiliza de beneficiile aferente NFT-ului, se va loga în portofelului virtual si va avea acces la beneficiilea alese la evenimentul care va participa, astfel cum acestea vor fi mentionate si actualizate pe Platforma:

Emitentul garantează Cumpărătorului beneficiile enumerate pe platforma www.futuretrip.io,exclusiv în baza NFT-ului Future Trip achiziționat conform Termenilor și Condițiilor și cu respectarea procedurii.

4. Vânzare

Începând cu data de 08 iunie 2022 ora 10;00 și până la data de 24 iunie 2022 ora 10:00, Vizitatorii/Cumpărătorii vor putea achiziționa NFT-uri Future Trip la evenimentul care doresc sa participe. Cu alte cuvinte, fiecare Vizitator/Cumpărător își va putea alege NFT-ul Future Trip dorit, Prețul unui NFT-urile Future Trip este afisat pe plaforma www.futuretrip.io

 Pentru achiziționarea NFT-urilor Future Trip, Cumpărătorii se înregistrează folosind numele și prenumele, numărul de telefon, adresa pentru portofelul virtual, adresa de e-mail, CNP și adresa de domiciliu, Cumpărătorii asumându-și că solicitarea, prelucrarea și stocarea acestor date este necesară pentru operarea vânzării. Cumpărătorul asumându-și riscul imposibilității de finalizare a vânzării – cumpărării NFT-ului și/sau imposibilitatea exercitării dreptului de proprietate asupra NFT -ului achiziționat, incluzând beneficiile aferente deținerii NFT, în cazul în care introduce date eronate.

Achizitionarea NFT și plata contravalorii acestora se poate realiza în oricare din modalitățile descrise la art. 2.1.1.

5. Dreptul de retragere

Cu ocazia achiziționării unui NFT Future Trip, Cumpărătorul înțelege că tranzacția finalizată conduce la imposibilitatea de exercitare a unui drept de retragere, conform prevederilor art. 16 din OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cu alte cuvinte, tranzacția odată efectuată este ireversibilă.

Cumpărătorul își exprimă în mod valabil consimțământul cu privire la informarea pierderii dreptului de retragere prin achiziționarea unui NFT Future Trip prin intermediul Platformei.

Toată colecția de NFT-uri Future Trip este publicată în exclusivitate pe blockchain-ul Elrond, tranzacțiile având loc direct pe acesta, iar nu în cadrul Platformei.

6. Drepturile de proprietate intelectuală

Emitentul deține toate drepturile asupra NFT Future Trip, asupra codurilor, tehnologiei, algoritmilor folosiți, asupra Platformei, elementelor auxiliare. De la această prevedere sunt exceptate drepturile de folosință neexclusivă pe care le dobândește Cumpărătorul asupra NFT Future Trip odată cu achiziționarea acestuia, iar prin utilizarea/accesarea și/sau comandarea/achiziționarea de pe Platforma NFT Future Trip, Vizitatorul/Cumpărătorul înțelege și acceptă limitările descrise în prezentul paragraf.

Vizitatorul/Cumpărătorul acceptă că orice software folosit în legătură cu serviciile/produsele oferite de Emitent pe Platformă pot conține informații confidențiale și se află sub dreptul de proprietate al Emitentului.

De asemenea, este interzisă orice fel de modificare adusă NFT Future Trip Sunt interzise, de asemenea, copierea, preluarea, exploatarea, reproducerea sub altă formă/alt format, alterarea, înregistrarea pe blockchain-uri neautorizate, uzitarea în scop publicitar altul decât cel folosit de Emitent și Partenerii săi, uzitarea acestora în orice fel de scopuri ilegale ori care conduc la încălcarea drepturilor Emitentului/Partenerilor săi ori terților.

Vizitatorii/Cumpărătorii înțeleg și agreează faptul că Emitentul este singurul care poate oferi beneficii în baza NFT Future Trip și care poate reține și dispune de drepturile de redevență (royalty).

7. Răspundere, declarații și garanții

Cumpărătorul/Vizitatorul declară faptul că:

(i) utilizează Platforma cu bună-credință și pe răspunderea acestuia, cu respectarea întocmai a prezenților Termeni și Condiții;

(ii) a obținut de la Emitent informații corecte, complete și conforme;

(iii) cunoaște că blockchain-ul pe care au loc tranzacțiile fluctuează în privința valorii și faptul că tranzacția poate lua forma unei investiții cu risc, respectiv își asumă în integralitate tranzacția în ceea ce îl privește;

(iv) înțelege că Emitentul nu garantează achiziționarea unui NFT Future Trip ulterior achiziționării voucherului și că îi revine în integralitate responsabilitatea de a achiziționa NFT Future Trip în timp util și în limita stocului disponibil;

(v) înțelege că Emitentul nu definește limitele riscurilor aferente tranzacțiilor care vor avea loc pe blockchain-ul Elrond;

(vi) Emitentul nu garantează funcționarea fără impedimente a Platformei;

(vii) Emitentului nu i se va putea atrage răspunderea pentru încălcarea securității generată de tranzacționarea online.

Cumpărătorul înțelege și acceptă faptul că Platforma este utilizată cu scopul de a facilita achiziționarea NFT Future Trip, iar tranzacția efectivă are loc pe blockchain-ul Elrond.

Cumpărătorul înțelege și acceptă faptul că Platforma este pusă la dispoziția sa fără garanții.

Emitentul nu răspunde pentru nici un prejudiciu adus Platformei, NFT-urilor, tranzacțiilor ori altor operațiuni care au loc pe Platformă cauzate de viruși, de atacuri cibernetice, valuri de malware ori alte asemenea, precum nici din cauza unui alt tip pierdere/ alterare/ corupere generată de o terță parte, alta decât Emitentul, și Partenerii acestuia, ca urmare a utilizării Platformei.

Cumpărătorul declară că nu va utiliza Platforma în următoarele scopuri:

(i) Publicare, postare, distribuire sau orice fel de transmitere de mesaje, materiale, fotografii, materiale video, comentarii sau informații ilicite, calomnioase, obscene, abuzive, care incită la ură sau sunt prejudiciabile Emitentului în orice alt mod;

(ii) Obținerea accesului neautorizat către alte sistemele informatice;

(iii) Încălcarea oricăror prevederi legale.

(iv) Încercarea de a modifica/altera/afecta în orice mod Platforma, NFT-urile sau orice alt conținut susținut de Emitent;

(v) Încărcarea sau orice formă de transferare sau adăugare a unor fișiere corupte sau a unor fișiere care conțin viruși, spyware, malware sau orice alt fel de program sau material informatic similar care poate deteriora/limita sau sista funcționalitatea Platformei, NFT-urilor și/sau a tranzacțiilor;

Emitentul nu este răspunzător pentru:

(i) Nici un prejudiciu de ordine patrimonială/morală datorată nerespectării prezenților Termeni și Condiții;

(ii) Orice pierdere sau corupere a NFT Future Trip sau a altor date ale Vizitatorului/Cumpărătorului, dacă respectiva pierdere/corupere nu este cauzată in mod exclusiv si cu rea-credinta de catre Emitent;

(iii) Niciun fel de daune directe/indirecte inclusiv, dar fără a se limita la pierderi de profit, câștiguri nerealizate și/sau nefructificarea unor investiții sau orice alte pierderi similare suferite de Vizitator/Cumpărător ca urmare a lipsei de folosință a Platformei sau de calitatea necorespunzătoare a serviciilor;

(iv) Riscurile de securitate pe care le prezintă tranzacționarea online;

(v) Funcționarea corespunzătoare a ordonatorului de plăți, a blockhain-ului sau a portofelelor electronice folosite de Cumpărători/Vizitatori;

(vi) Pierderile generate de erorile Cumpărătorului/Vizitatorului, de accesarea neautorizată sau de utilizarea necorespunzătoare a Platformei, de defectarea software-ului, a serverului sau a oricăror spații de stocare a datelor privitoare la tranzacție.

(vii) Pierderea accesului la portofelul virtual, cheii de acces a portofelului virtual, datelor de identificare și/sau orice impediment/imposibilitate/eroare în ceea ce privește accesarea portofelului virtual și a monedelor financiare/NFT-urilor/resurselor integrate în acesta de către Cumpărător/Vizitator/Beneficiar.

Cumpărătorul înțelege faptul că NFT-urile există și sunt protejate doar dacă sunt înregistrate într-un blockchain. Transferurile de drepturi asupra NFT-urilor sau vânzările ulterioare celei principale și care au loc pe blockchain-ul Elrond nu pot fi afectate sau controlate în vreun mod de către Emitent.

Emitentul nu garantează câștiguri financiare prin achiziționarea și / sau tranzacționarea NFT-urilor lansate de acesta. Cumpărătorul își asumă toate riscurile privitoare la fluctuația de piață, la tranzacțiile efectuate în legătură cu NFT-urile lansate de Emitent și recunoaște că Emitentul nu este răspunzător pentru orice pierderi financiare în legătura cu NFT-urile lansate de acesta.

Emitentul nu oferă niciun fel de consiliere financiară sau de investiții. Ca și în cazul oricăror decizii financiare sau de investiții, Cumpărătorul/Vizitatorul/Beneficiarul este ținut să efectueze propria cercetare și investigație de due diligence, pentru a evalua în mod corespunzător beneficiile și riscurile oricărei investiții sau tranzacții financiare efectuate pe sau în legătură cu NFT Future Trip. De asemenea, este recomandat ca acesta să solicite sfatul și îndrumarea contabililor calificați, consilierilor financiari, consilierilor fiscali, consilierilor juridici și consilierilor de investiții, în legătură cu orice investiție sau tranzacție financiară efectuată pe sau în legătură cu NFT Future Trip.

Emitentul nu garantează disponibilitatea NFT-urilor într-o anumită locație sau pentru o anumită perioadă de timp.

8. Protecția datelor cu caracter personal / Politică de confidențialitate

Prin înscrierea și participarea la vanzare, Participanții declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a Emitentului (cu datele de identificare mai sus mentionate), sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: participarea și vânzarea  și transferul NFT-ului Future Trip în portofelul virtual ulterior expirării embargoului, asigurarea beneficiilor accesorii NFT-ului Future Trip , asistență în ceea ce privește NFT-urile Future Trip și portofelele virtuale, comunicarea de materiale de informare privind NFT-urile Future Trip. Temeiul juridic al prelucrării este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. a), b) si f) din Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal (incepand cu 25 mai 2018). Emitentul se obligă ca datele personale să nu fie transferate într-un stat care nu asigură un nivel adecvat de protectie.

Emitentul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 190/2018, prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal stocate pe durata înscrierii la licitație și/sau la etapa de pre-sale și ulterior acesteia. Ca atare, Emitentul se angajează sa păstreze confidențialitatea datelor personale ale Vizitatorilor/Cumpărătorilor/Beneficiarilor, după caz, și să le prelucreze conform legislatiei in vigoare. De asemenea, Datele acestora nu vor fi transferate altor categorii de destinatari.

Persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal sunt persoanele fizice care se inscriu în vederea achiziționării NFT-urilor Future Trip  și/sau achiziționează NFT-uri Future Trip, conform prezenților Termeni și Condiții, indiferent dacă se dovedește ulterior că aceste persoane nu au efectuat în final operațiunile mai sus menționate.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal și temeiul juridic pentru fiecare:

(i) Datele cu caracter personal ale Vizitatorilor/Cumpărătorilor/Beneficiarilor sunt prelucrate in temeiul relației contractuale stabilite prin acceptarea prezenților Termeni și Condiții în scopul înscrierii, respectiv a achiziționării NFT-urilor Furure Trip, în scopul transferării NFT-ului Future Trip în portofelul virtual, asigurării beneficiilor accesorii NFT-ului Future Trip, comunicării de materiale de informare privind NFT-urile Future Trip, solutionarii plangerilor formulate de aceștia in legatura cu activitățile mai sus amintite.

(ii) Datele Cumpărătorilor și/sau Beneficiarilor sunt prelucrate si in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Emitentului (cum ar fi cele in materie financiar-contabila, fiscala, de arhivare – în ceea ce privește datele precum nume, prenume, adresă de domiciliu).

(iii) Datele Vizitatorilor/Cumpărătorilor/Beneficiarilor pot fi prelucrate de Emitent si in contextul solutionarii cererilor privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in temeiul obligatiei legale ce ii revine potrivit legislatiei specifice.

(iv) Emitentul poate prelucra date si in scopul solutionarii altor plangeri decat cele mentionate mai sus la punctele (i) si (iii), formulate de persoanele care se considera vatamate, in temeiul interesului legitim al acestuia.

De asemenea, Emitentul poate prelucra datele cu caracter personal pentru apararea drepturilor acestuia, punerea in aplicare a prezenților Termeni și Condiții pentru apararea in instanta si/sau initierea altor proceduri judiciare sau administrative, inclusiv pentru investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora, in temeiul interesului legitim al Emitentului.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate sunt in principal obtinute direct de la persoanele vizate si includ: nume, prenume, IP, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa de domiciliu, adresa pentru portofelul virtual.

Furnizarea acestor date este necesara pentru executarea contractului, respectiv pentru participareasi tranzacționarea NFT-urilor Future Trip.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesara executării Contractului (vânzarea NFT-ului Future Trip, transferarea detenției NFT-ului Future Trip, respectiv asigurarea beneficiilor), iar ulterior, in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile, inclusiv, dar fara limitare la, legislatia finaciar-contabila, fiscala, respectiv de arhivare.

Emitentul nu este responsabil pentru datele colectate de blockchain-ul Elrond, de companiile care au pus la dispoziția Cumpărătorului/Beneficiarilor portofelele virtuale, respectiv de datele colectate de către societatea cu atribuții de procesator de plăți.

In calitate de persoane vizate de activitatile de prelucrare, acestea beneficiază de urmatoarele drepturi conform prevederilor legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal:

a) acces la date: puteti solicita si primi o confirmare de la Emitent cu privire la detaliile prelucrarilor de date (ce date prelucram si in ce scop, unde si cat timp le stocam, cine are acces la ele etc);

b) rectificare: daca datele pe care le utilizam sunt inexacte sau incomplete le puteti actualiza printr-o cerere (exemplu: daca v-ati schimbat adresa de e-mail ne puteti contacta pentru a actualiza aceste date). Acest drept poate fi exercitat impreuna cu cel de restrictionare sau cu cel de opozitie;

c) stergere: puteti solicita sa stergem o parte sau toate datele pe care le avem despre dumneavoastra.

Important! Nu vom putea da curs cererii in toate cazurile (exemple: legea ne obliga sa pastram datele o anumita perioada; datele ne sunt utile pentru un interes legitim precum apararea unui drept in instanta);

d) restrictionare: puteti solicita sa nu utilizam datele care va privesc, ci doar sa le stocam pana la rezolvarea unei alte solicitari pe care ne-ati transmis-o si anume:

  • solicitare de rectificare a datelor;
  • opozitie fata de stergerea datelor in situatia unei prelucrari ilegale;
  • solicitarea de furnizare a anumitor date pentru apararea unui drept;
  • opozitie fata de prelucrarea datelor – a se vedea pct. (f) de mai jos.

e) portabilitate: puteti cere ca datele pe care ni le-ati furnizat sa va fie comunicate pe un suport utilizat in mod curent, intr-un format care poate fi citit automat. De asemenea, puteti cere ca datele care va privesc sa fie trimise catre un alt operator.

Important! Legea ne obliga sa dam curs cererii doar pentru datele prelucrate anterior in baza consimtamantului dumneavoastra sau pentru derularea contractului incheiat cu noi si doar daca datele sunt prelucrate prin mijloace automate.

f) opozitie: va puteti opune prelucrarilor de date derulate pe baza interesului nostru legitim.

Important! Legea ne obliga sa dam curs cererii doar pentru prelucrarile realizate in scop de marketing direct (exemplu: daca primiti e-mailuri cu reclame de la noi ne puteti solicita dezabonarea). In celelalte cazuri ȋn care există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță va solicităm sa ne explicati si de ce va opuneti prelucrarii atunci cand formulati cererea, pentru a lua o decizie finală.

g) procesul decizional automatizat: ca regula, aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, daca aceasta produce efecte legale sau va afecteaza similar, intr-o masura semnificativa (exemplu: refuzul automat de a incheia un contract cu dumneavoastra, bazat pe o prelucrare automata de date).

In cazul proceselor decizionale automate utilizate, asa cum acestea sunt descrise mai sus, aveti dreptul de a contesta decizia, de a va exprima punctul de vedere si de a obtine o verificare din partea unui factor uman potrivit detaliilor din Regulament.

h) retragerea consimtamantului: daca prelucram datele pe baza consimtamantului dumneavoastra, il puteti retrage oricand, pe baza unei cereri scrise și semnate, transmite la adresa de e-mail suport@stailer.io.

Important! Retragerea consimtamantului va avea efect doar pentru viitor. Prelucrarile efectuate in alt scop, cum ar fi executarea contractului, nu vor fi afectate de retragere.

i) plangere: daca sunteti nemultumit, va puteti adresa oricand Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania) sau instantelor competente.

La cererea expresă a oricăruia dintre Participanți, Emitentul va asigura acestuia exercitarea oricăruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Campanie vor trimite Emitentului la adresa e-mail: contact@futuretrip.io, o cerere intocmita in formă scrisa, datată si semnată.

Participantii nu vor fi supusi unui proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri).

Pentru mai multe informatii in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal sau pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, va puteti adresa Emitentului la următoarea adresă: contact@futuretrip.io

Prin accesarea Platformei în vederea participării la etapele de de vânzare și licitație, respectiv prin achiziționarea NFT-ului Future Trip, Participantul își manifestă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile, condițiile și termenele mai sus menționate.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop